Swiffit2 home icon

Edit menu item

Første tabel: viser hvor punktet peker til

  • Folder kolonne: Viser hvilken folder menypunktet peker til. Klikk på folderen for å gå til folderens organisering side.
  • Category kolonne: Viser hvilken kategori menypunktet peker til. Klikk på kategorien for å gå til kategoriens organisering side.
  • Content kolonne: Viser hvilken artikkel menypunktet peker til. Klikk på arikkelen for å gå til arikkelens redigerings side.

Title: Her kan du skrive et alternativt navn på menypunktet

Default title: Viser orginal tittel til menypunktet


[SAVE] - Lagre valg og gå tilbake

Publisert: 12.08.09 16:16 Bookmark and Share