Swiffit2 home icon

Edit menu

Menu items (antall): Liste over meny punkt og deres rekkefølge i menyen.

  • Title kolonne: inneholder menynavn. Klikk på navnet for å gå til redigerings siden til menyen
  • Folder kolonne: Viser hvilken folder menypunktet peker til. Klikk på folderen for å gå til folderens organisering side.
  • Category kolonne: Viser hvilken kategori menypunktet peker til. Klikk på kategorien for å gå til folderens organisering side.
  • Content kolonne: Viser hvilken artikkel menypunktet peker til. Klikk på artikkelen for å gå til artikkelens redigerings side

[Up] - Flytt menypunkt et hakk opp i listen

[Down] - Flytt menypunkt et hakk ned i listen

[Edit] - Rediger menypunkt. Klikk på menypunktene for å gå til redigering av menypunktet, hvor du kan bytte navnet på lenken. På eksternlenker kan du også bytter URL adresse.

[Remove] - Fjern menypunkt fra menyen. Denne funksjonen vil ikke slette innhold fra siden, det er kun selve menypunktet som blir vekke.


[Add items] - Legg til nye menypunkt

 

Publisert: 11.08.09 18:54 Bookmark and Share