Swiffit2 home icon

Add menu items

Menu items (antall of total): Liste over meny punkt tilgjengelig for domenen. En meny punkt kan være en folder, kategori eller artikkel. Du kan også legge til eksternlenker ved å klikke [New item].

  • Add kolonne: Innholder valg bokser. Huk av eller på menypunktene du skulle ønske.
  • Title kolonne: inneholder meny punkt, her er ekstern lenker marker med orangje farge. Klikk på menypunktene for å gå til redigering av menypunktet, hvor du kan bytte navn. På eksternlenker kan du også bytter URL adresse.
  • Folder kolonne: Viser hvilken folder menypunktet peker til. Klikk på folderen for å gå til folderens organisering side.
  • Category kolonne: Viser hvilken kategori menypunktet peker til. Klikk på kategorien for å gå til kategoriens organisering side.
  • Content kolonne: Viser hvilken artikkel menypunktet peker til. Klikk på artikkelen for å gå til artikkelens redigerings side.

[Edit] - Rediger menypunkt. Klikk på menypunktene for å gå til redigering av menypunktet, hvor du kan bytte navnet på lenken. På eksternlenker kan du også bytter URL adresse.

[Remove] - Fjern menypunkt fra menyen. Denne funksjonen vil ikke slette innhold fra siden, det er kun selve menypunktet som blir vekke.


[New item] - Legg til eksterne menypunkt

[SAVE] - Lagre valg og gå tilbake

Publisert: 12.08.09 16:01 Bookmark and Share